Tại Htfood, chúng ta biết rằng mọi người trên khắp thế giới quan tâm ngày càng nhiều về chất lượng thức ăn của họ. Bằng cách quan sát và phân tích thế giới xung quanh chúng ta, liên quan đến những gì làm cho tinh thần của nhóm chúng ta – DNA của chúng ta – chúng ta đã xác định tầm nhìn của chúng ta về tương lai dựa trên định hướng chiến lược lâu dài của công ty chúng ta.

Tầm nhìn của chúng tôi

Chúng tôi tin rằng mọi người sẽ chú trọng hơn đến chất lượng thực phẩm của họ trong tương lai.

Tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi

Tại Htfood, chúng tôi ở gần khách hàng và người tiêu dùng ở mọi nơi. Chúng tôi biến công nghệ và kinh nghiệm từ các nền văn hóa ẩm thực trên khắp thế giới thành những cơ hội mới để giúp khách hàng thành công hơn với công việc kinh doanh của họ.

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối. Và nhờ sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi và sự hiểu biết của chúng tôi về các nền văn hóa khác nhau, chúng tôi cũng nhằm mục đích trở thành nguồn sáng tạo và ý tưởng mới, đồng thời cung cấp cho mọi người cơ hội tốt nhất để phát triển nghề nghiệp.

Chúng tôi làm việc với khách hàng của mình với tư cách là đối tác trên mỗi bước đường, để họ có thể tiếp tục cung cấp tốt nhất cho khách hàng của họ. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đối tác đáng tin cậy của họ trong đổi mới.

Là đối tác tin cậy của khách hàng của chúng tôi trong đổi mới đòi hỏi sự chú ý đầy đủ của chúng tôi tại mọi thời điểm. Cách làm việc của chúng tôi và các giá trị của chúng tôi giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.

Họ hướng dẫn tất cả mọi thứ chúng tôi làm, bởi vì kiếm được niềm tin của khách hàng yêu cầu một cách tiếp cận liền mạch về chất lượng và dịch vụ.