Puraots giành được giải thưởng BeLux SAP-Quality có uy tín năm 2017!

Chúng tôi rất tự hào thông báo rằng Puratos đã được công nhận về chất lượng cao của việc triển khai SuccessFactors trong  chương trình HR Renaissance của chúng tôi: Nhóm Hệ thống thông tin nhân sự nhóm của chúng tôi gần đây đã giành được giải thưởng BeLux SAP-Quality có uy tín  năm 2017!

9 giải thưởng được trao cho 3 hạng mục:

  • Dự án giao hàng nhanh  (Vàng / Bạc / Đồng)
  • Dự án chuyển đổi kinh doanh  (Vàng / Bạc / Đồng)
  • Dự án đổi mới  (Vàng / Bạc / Đồng)

 

Các quy trình Hiring Approval củng cố mô hình tăng trưởng có lợi nhuận và bền vững của nhóm, thông qua quy hoạch hiệu quả của các hoạt động tuyển dụng phù hợp với chiến lược kinh doanh của chúng tôi, tạo ra phân bổ nguồn lực hiệu quả và khả năng hiển thị tầm nhìn cho nhu cầu tuyển dụng của chúng tôi.

Chương trình HR Renaissance đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh của chúng tôi thông qua việc số hóa các hoạt động nhân sự hàng ngày của chúng tôi, cho phép các chuyên gia nhân sự kết nối nhiều hơn với doanh nghiệp. Ngoài ra, chức năng báo cáo của SuccessFactors hỗ trợ doanh nghiệp bằng cách cung cấp thông tin chi tiết chính ảnh hưởng đến việc ra quyết định chiến lược.

Trả lời